Zamek w Rynie

Ma długą i interesującą historię. Wzniesiony pod koniec XIV wieku obiekt był siedzibą komtura krzyżackiego. W wieku osiemnastym i dziewiętnastym kilkukrotnie zmieniał właścicieli, a w 1853 przekształcono go w więzienie. W czasie drugiej wojny światowej służył jako więzienie karne dla polskich robotników przymusowych. W roku 1942 osadzano w nim jeńców. Po wojnie stał się siedzibą urzędu miejsko-gminnego, domu kultury, biblioteki i muzeum.

Obecnie zamek jest własnością prywatną. Został  odbudowany i odrestaurowany zgodnie z zachowaną wcześniejszą tradycją. Do świetności zostały przywrócone 4 skrzydła: komturskie, rycerskie, myśliwskie i więzienne.

W zamku znajduje się centrum hotelowo – konferencyjne.