Leśniczówka Pranie


Leśniczówka położona jest nad jeziorem Nidzickim, na otoczonej przez las niewielkiej polanie. Zbudowana została w 1880r. Swoją sławę zawdzięcza Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu, który spędził tu ostatnie lata swego życia 1950-1953.  W Praniu napisał jedne z najważniejszych dzieł w swoim dorobku literackim jak: „Kroniki Olsztyńskie”, „Niobe” czy „Wit Stwosz”.

W 1980r. córka Gałczyńskiego, Kira Gałczyńska otworzyła w leśniczówce muzeum ojca. Wewnątrz został odtworzony warszawski gabinet Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. W muzeum zgromadzono listy do ukochanej Natalii, zdjęcia, rękopisy utworów. W sezonie wakacyjnym odbywają się tu koncerty muzyki poważnej, które są połączone recytacją wierszy poety. Spotkać tu można i usłyszeć wybitnych artystów polskiej estrady .