Kanał Mazurski

Miał być drogą wodną łączącą Wielkie Jeziora Mazurskie z Bałtykiem, w celu umożliwienia transportu zboża, drewna i surowców budowlanych z Mazur. Trasa kanału, którego niedokończoną do dziś budowę prowadzono z przerwami w latach 1911-1941, wiedzie z jeziora mamry przez miejscowość przystań, jezioro Rydzówka do rzeki Łyny, miejscowość Drużba i wynosi 50,4 km, z czego 20,2 km jest po stronie polskiej a 30,2 km po stronie rosyjskiej. Po stronie polskiej sprawna jest tylko śluza Guja w Piaskach. Aby wyobrazić sobie wielkość tych budowli, należy podkreślić, że na śluzie Leśniewo I  spadek poziomu wody wynosi około 17 metrów. Taki sam spadek jest na Leśniewie II.